November 29, 2022 to December 2, 2022
Nara Women's University
Asia/Tokyo timezone

Timetable

Building timetable...